Arbetsanmälan

  Arbetsanmälan via Internet

  OBS!
  TA plan ska upprättas och skickas in till kontakt(@)veddigevagforening.se
  Om arbete utförts utan att arbetsanmälan har gjorts debiteras en miniavgift på 1000:- plus moms. Samt 550:- plus moms per påbörjad timme när vägföreningen får göra efterforskning efter vem som grävt i våra vägar.
  Arbetsanmälan

  Arbetsanmälan för grävarbete i eller vid gator i Veddige.

  Plats för aktuellt arbete (Gata nr. etc.)

  Beräknad tid för arbetet

  Arbetet påbörjas:


  Anmälarens namn

  Anmälningsdatum

  Organisationsnummer (Obligatoriskt)

  Kontaktperson på företaget (Obligatoriskt)

  Adress 1

  Adress 2

  Postnummer

  Ort

  Telefon

  Mobil

  Mailadress (Används enbart för att besvara er arbetsanmälan.)

  Ev. Arbetsnummer, Projektnummer, Kostnadsställe (Eller liknande för fakturering.)


  Arbetsledare på plats

  Kort beskrivning

  Information om arbetet


  Här kan du bifoga upp till 5 dokument, max storlek per dokument 2 Mb.
  Dokument 1
  Dokument 2
  Dokument 3
  Dokument 4
  Dokument 5  Kontrollfråga: