Grönområden

Veddige Samhälles Vägförening har, efter det att lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft per den 20050107, det formella ansvaret för grönområdena i Veddige.
Skötsel och driften utförs av Varbergs Kommun.
OBS! Motionsslingan mellan Lerdalsområdet och Vabränna ingår ej i vårt ansvarsområde. Här har Varbergs kommun fortfarande ansvaret.

Det finns många grönområden runt om i samhället inbäddade i villaområdena. I en av grönområdena ligger den mycket vackra Boulebanan på Strängvägen. Boulebanan drivs och underhålls av Veddige Bouleklubb. Den byggdes 1995 och första spelningen var i april 1996. Boulebanan är rikt utrustad, samlingsstuga med fikarum, vatten, el och toalett hör till faciliteterna för spelarna.På sommarhalvåret är parken även utrustad med bord och bänkar för avkoppling. Fina planteringar finns runt om.Utrustningen ägs och sköts om av Veddige Bouleklubb.Vill du spela Boule? Kontakta: Arne Eriksson tel. 0340-30585, 070- 5230585.

Övriga grönområden är i bland kombinerade med lekplatser.