Strandpromenaden vid Viskan.

I Gatunämndens protokoll från den 7 maj-11 står att läsa citat ”Vi planerar att anlägga stigen under oktober – december 2011. Arbetet […]

Hej Veddige!

Här kommer vi att lägga in aktuella saker som gäller vårt uppdrag som vägförening, eller samfällighetsförening som det egentligen heter.