Viktig Information om fullmakt vid Föreningsstämma

Om en fastighet ägs av två eller flera personer och endast någon eller några av delägarna kan närvara vid stämman krävs det fullmakt. Den som inte kan närvara måste då ge den som närvarar fullmakt för att fastigheten ska vara representerad på stämman.

En person får endast företräda en annan person via fullmakt.

OBS! Detta gäller även äkta makar eller sambos som var och en äger del av fastigheten.

Malldokument för fullmakt finns nedan.
Fullmakt-Veddige-Samhalles-Vagforening-GA2 (pdf)
Fullmakt-Veddige-Samhalles-Vagforening-GA2 (word)