Ny ordförande

Nu har vi hållit föreningsstämma för 2022.

Vi hälsar Dennis Drospe välkommen tillbaka till styrelsen efter några års frånvaro.
Och som grädde på moset antog han också ordförandeposten.

Avgående ordförande Lars Oskarsson stannar kvar i styrelsen och valdes in på ett år.

Styrelsens ledamöter är:
Dennis Drospe, Ordförande.
Lars Oskarsson
Ingemar Österholm
Göran Näslund
Anders Hirv
Ann-Charlott Ottosson

Ersättare
Peter Åkesson
Jörgen Neldemo
Marina Strand
Ronny Hellberg

Utförlig referat, i form av protokoll, kommer inom 14 dagar.