Är du nästa styrelseledamot?

Vi vill uppmana fler fastighetsägare att engagera sig i föreningens arbete.
Vår samfällighet bestod vid årsskiftet av 643 fastigheter och 932 fastighetsägare 57 vägar på totalt drygt 1,5 mil.
Det finns praktiska och administrativa uppgifter vi skulle behöva fördela på fler personer.
Det finns utrymme både för fler styrelseledamöter och fler ersättare till styrelsen. Utöver det, är vi flera i styrelsen
som varit med i många år, som kan tänka oss att kliva åt sidan för lite ”nytt blod”.
Givetvis kan vi som i så fall lämnar styrelsen, i en övergångsperiod fungera som ett stöd/bollplank åt dig.
Styrelseuppdraget berättigar till ekonomisk ersättning oavsett vilken funktion det gäller.
Så igen, skulle medverkan i Veddige Samhälles Vägförenings styrelse vara något för dig?

Har du frågor eller funderingar om detta, kontakta gärna oss i styrelsen för mer information.