Vinterväghållning av gång och cykelvägar

Det har frågats en del om varför vissa gång och cykelvägar inte vinterväghålls, därför vill vi informera om att det inte ingår i vår överenskommelse med kommunen samt att det är beskrivet i lantmäteriförrättningen att grusbelagda GC vägar inte snöröjs eller sandas.

Dessa gång och cykelvägar kommer alltså INTE att sandas eller plogas av någon under vintersäsongen.

Det gäller i första hand GC vägen mellan Ramstorps gård till Almvägen, GC väg från Syllingevägen/Esonpac till GC vägen utmed Viskastigen samt Strandpromenaden utmed Viskan.