Nu är den första snön snart här!

Så har det blivit dags att igen upplysa om att fastighetsägare ansvarar själv för att den snö som faller på den egna tomten stannar på den egna tomten.

Snön får absolut inte köras ut i mitten av vägen eller över på andra sidan!

Det du gör då är att du flyttar ansvaret för din egen snöröjning till din granne på andra sidan vägen och att andra grannar längre bort på vägen får din snö upplogad som vallar framför deras uppfarter.

Med vänlig hälsning
Ordföranden